Om Däckservice

Om Klockarbäckens Däckservice

Klockarbäckens Däckservice AB är ett nystartat helägt dotterbolag till Umeå Bromsservice AB Umeå Bromsservice AB har sedan starten 1991 servat lastbilskunder på Klockarbäcken med hög servicegrad och kvalitet som kännetecken.

Från 1 januari 2010 utökade vi verksamheten med en egen gummiverkstad i lokalen bredvid vår befintliga anläggning. Som leverantör och samarbetspartner fick vi kontakt med Euromaster AB som vi i dag är ansluten till som ”partner”. Euromaster är idag Europas största däckkedja med 1700 verkstäder i 10 länder.

Nutid:

dagsläget är vi tre anställda som erbjuder däck och däckservice från skottkärrehjul till stora entreprenadhjul

Framtid / Vision:

Vi ska sträva efter att bli 1:a handsvalet vid val av däckverkstad / leverantör bland åkerier, företag och privatpersoner i Umeå med omnejd.

Vår miljöpolicy

Vår däckverkstad ska sträva efter att alltid söka lösningar för att minska miljöpåverkan. Vårt miljöledningssystem skall på ett systematiskt sätt ge oss kontroll över vår miljöpåverkan enligt följande:

  • Vi ska ständigt förbättras genom att uppnå uppställda miljömål.
  • Vi skall ha en tydlig ansvarsfördelning i vårt miljöarbete. Alla anställda ska få lämplig utbildning för att aktivt kunna medverka i vårt arbete för en bättre miljö.
  • Vår verksamhet skall präglas av hushållning med råvaror och energi, och vi skall främja användningen av återvinningsbara material i vår strävan mot slutna kretslopp
  • Vi skall, med marginal, klara kraven i gällande lagar och förordningar
  • Vi skall informera, påverka och ställa krav på våra affärspartners så att de på sikt tar samma miljöansvar som vi själva.

Lars Högbom

Ägare och VD för Klockarbäckens Däckservice & Umeå Bromsservice.

Mikael Edeblom

Ingela Högbom

Jens Högbom

Leif Lea

PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

1. Bakgrund och syfte

Umeå Däckservice, org. nr. 556792-3312 är en däckverkstad som erbjuder verkstadstjänster för last- och

personbilar, till både företag och privatpersoner.

Inom Umeå Däckservices verksamhet behandlas diverse personuppgifter och värnar om sina kunders,

partners och anställdas integritet och är alltid mån om att följa gällande dataskyddsregelverk. Det är av

största vikt att all sådan behandling utförs på ett korrekt sätt som inte riskerar att göra intrång i den

personliga integriteten hos den vars personuppgifter behandlas. Umeå Däckservice ska i alla lägen se till

att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt, samt att samtliga som behandlar

personuppgifter för Umeå Däckservices räkning har de kvalifikationer och den kunskap som krävs för

behandling av sådana uppgifter.

Läs mer